Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@notopstryk.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Notopstryk.pl sp. z o.o. ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres: Notopstryk.pl sp. z o.o. ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  NOTOPSTRYK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Polna 36 B, 55-093 Kiełczów
  adres e-mail: info@notopstryk.pl

  - Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  ....................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................

  - Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

  - Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

  - Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................
  Podpis Konsumenta
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


  Data ............................................

  (*) Niepotrzebne skreślić

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Wersja PDF

Reklamacje

Reklamacja z tytułu gwarancji w serwisie producenta

Jednym ze sposobów reklamowania sprzętu jest wysyłka bezpośrednio do serwisu producenta.
Ten sposób jest szybszy, gdyż trafia sprzęt bezpośrednio do serwisu, zwykle również i korzystniejszy. Niektóre autoryzowane serwisu producentów mają w swojej ofercie gwarancję typu door to door co nie naraża reklamującego na dodatkowe koszta wysyłki sprzętu, które pokrywa serwis.

Procedura i namiary na serwis znajdują się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronie www producenta.

Uszkodzony sprzęt należy przesłać wg zaleceń serwisu wraz z kartami gwarancyjnymi (jeśli były załączone), kopią dowodu zakupu oraz krótkim opisem usterki wraz z danymi kontaktowymi.

Reklamacja z naszym pośrednictwem

Istnieje również możliwość wysłania do naszego sklepu, na adres:
ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław, tel: 71 344 33 59.

Reklamując sprzęt poprzez nas, pośredniczymy w procesie reklamacji wysyłając sprzęt do autoryzowanego serwisu producenta. Sprzęt należy dostarczyć na swój koszt.

Prosimy o wcześniejszy kontakt przed wysyłką sprzętu:
tel: 71 344 33 59, 696 50 70 20 lub e-mail: info@notopstryk.pl

Wysyłając sprzęt należy pamiętać o załączeniu do paczki: kart gwarancyjnych, kopii dowodu zakupu, krótkiego opisu usterki, danych do wysyłki powrotnej oraz danych kontaktowych jak: telefon, e-mail.

Przykładowy formularz reklamacyjny: wersja.PDF

Informujemy, że czas rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć ze względu na wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu producenta w celu uzyskania opinii gwaranta lub/i naprawy sprzętu.

Reklamacja z tytułu Rękojmi

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@notopstryk.pl lub drogą pocztową na adres ul. Polna 36 B, 55-093 Kiełczów .

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Notopstryk.pl sp. z o.o. ul. Krzywoustego 82-86 ,51-166 Wrocław

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium